SAP YAZILIMLAR

mobil

SAP YAZILIMLAR

SAP Nedir? 

Avrupa’nın en büyük yazılım şirketi olan SAP, 1972 yılında Almanya’da kuruldu. Şirket kurulduğu günden bu yana iş uygulamaları alanında yazılımlar geliştiriyor ve bu alanda dünya lideridir. 2001 yılında Türkiye Ofisi açılan şirketin geliştirdiği yazılımların Türkiye’de yirmiden fazla sektörden yüz binden fazla kullanıcısı bulunuyor. SAP’nin dünya çapında ise 190 ülkede 310.000’den fazla müşterisi bulunuyor.

SAP uygulamaları iş dünyasında gittikçe artan rekabet koşullarında yöneticilerin en doğru kararları almasını sağlamakla birlikte genel olarak şirketlerin iş süreçlerinde uluslararası standartları yakalamasını sağlıyor. Aynı zamanda tüm süreçleri ve sistemleri bir araya toplayarak ihtiyaçları daha kolay anlayıp hızlı çözümler üretmeye yardımcı oluyor. Bunu yaparken de çok fazla teknik elemana ihtiyaç duyulmuyor ve birçok operasyonel maliyeti minimuma indiriyor. Sistemin faaliyete geçmesinin ardından iş birimleri aynı dili konuşmaya başladığından şirket içinde uyum artıyor, ortaya konan işin kalitesi yükseliyor ve tüm bunlar kurumun karlılığına yansıyor. Ayrıca, SAP uygulamalarını kullanmak şirketlerin piyasa değerlerine olumlu katkı yapıyor. 

 

SAP Modülleri

SAP ERP uygulamalarını ana modül uygulamaları ve alan bazlı uygulamalar olmak üzere iki ana başlık altında ele alabiliriz.

1. SAP ERP Ana Modül Uygulamaları
1.a. Finansal Uygulamalar 
Finansal uygulamalar bir şirketin finans ve muhasebe süreçlerini yönetebileceği yapıları barındırır. FI (finansal muhasebe), CO (maliyet muhasebesi), IM (yatırım yönetimi), FM (fon yönetimi), TR (maliye), EC (kurumsal kontrol)  ve RE modülü (kira ve gayrimenkul yönetimi) gibi SAP modülleri finansal uygulamalar içerisinde yer alır.  
1.b. Lojistik Uygulamalar
Şirketin operasyonel süreçlerinin takip edildiği yapıları operasyonel uygulamalar içerisinde ele alabiliriz. SD (satış ve dağıtım), MM (malzeme yönetimi), PP (üretim planlama), WM (depo yönetimi), PM (bakım onarım), SM (servis yönetimi), PS (proje sistemleri) ve QM (kalite yönetimi) SAP’de operasyonel süreçlerin takip edildiği modüllerdir.
1.c. İnsan Kaynakları Uygulamaları
Bir şirketin tüm insan kaynakları süreçlerini yönetmek için kullanılan uygulamalardır. Çalışanların performansının, hedeflerinin, bordrosunun, özlük haklarının, kariyer gelişimlerinin, işe alım süreçlerinin ve eğitim süreçlerinin takip edildiği birçok fonksiyona sahiptir. Son yıllarda SAP’nin bulut tabanlı insan kaynakları çözümü SuccessFactors yetenekleri, kullanım kolaylığı, mobil uyumlu olması ve global standartları kendi kütüphanesinde barındırması gibi avantajları sayesinde hem dünya çapında hem de Türkiye’de Pazar payını hızla artırmaktadır. 

2. Alan Bazlı SAP Uygulamaları
Bu uygulamalar SAP ERP ana modüllerine entegre olarak çalışabildiği gibi, istenildiği takdirde SAP ERP’den bağımsız olarak veya farklı uygulamalara entegre olarak çalışabilmektedir. Bu uygulamalara örnek olarak bütçe çözümü olan BPC (iş planlama ve konsolidasyon), yeni nesil İK çözümü SuccessFactors,  e-ticaret, satış ve marketing çözümü Hybris, global satın alma portali Ariba, seyahat ve harcama yönetim platformu Concur, bayi yönetim sistemi Fieldglass, iş zekası çözümleri BI (Business Intelligence), müşteri ilişkileri yönetimi çözümü CRM, ürün yaşam döngüsü yönetimi PLM ve tedarik zinciri yönetimi SCM verilebilir.  

 

SAP’nin Yıllar İçindeki Gelişimi

SAP’nin yol haritasına bakacak olursak 1974 yılında daha çok üretim alanına odaklanıldığını görüyoruz. 1980’li yıllarda SAP’nin R2 versiyonu ile birlikte birçok modülün geliştirildiğini ve 1990’lı yıllarda R3 versiyonuna geçildiğini görüyoruz. 2015’ten beri S/4HANA teknolojisiyle birlikte HANA alt yapısıyla çalışan ürünlerin ön plana çıktığını görüyoruz.

 

SAP HANA Nedir?

SAP uygulamaları HANA teknolojisi öncesinde Oracle, DB2 ve SQL gibi veritabanlarına entegre ediliyordu ve okuma-yazma hızı belli bir seviyeyi geçemiyordu. Bu durum da özellikle raporlama konusunda ciddi bir yavaşlığa sebep oluyordu. SAP, HANA (High performance analytic appliance) ismiyle geliştirdiği yeni veritabanı ile kullandığı veritabanı yapısını baştan aşağı değiştirerek in-memory (bellek içi) çalışan yapıya geçti. In-memory teknolojisi sayesinde hardsisk yerine RAM kullanılmaya başlandı ve işlem hızı eskisine oranla çok daha hızlı bir hale geldi. SAP, HANA sunucularını da sertifikalandırdı ve yalnızca sertifikalı sunuculara kurulan sistemlere destek vereceğini açıkladı. Sonuç olarak IBM, HP, Huawei, Lenovo, EMC ve Dell gibi birçok donanım üreticisi HANA platformu için geliştirdiği sertifikalı sunucuları pazara sürdü. 
SAP uygulamalarının SAP’nin kendi veritabanı olan HANA üzerinde çalışması, HANA platformunun da sertifikalı donanımlar üzerinde çalışması sayesinde tıpkı iphone’da olduğu gibi bütünleşik bir yapıya geçilmiş oldu. Eskisinden farklı olarak tüm veriye tek bir yapı üzerinden ulaşabiliyoruz. Sonuç olarak da yüksek verimlilikle çalışan bir platforma sahip olmuş oluyoruz.

 

SAP’nin Ürün Çeşitliliği

Günümüz itibarıyla SAP’nin 1800’den fazla ürünü bulunuyor. Bu ürünlerin hepsi HANA platformuna entegre olabiliyor. Son yıllarda ortaya çıkan bulut, büyük veri ve mobilite gibi kavramlara paralel olarak SAP de bulut tabanlı ürünlere odaklanmaya başladı. Hatta SuccessFactors, Ariba, Hybris, Concur ve Fieldglass gibi SAP ürünleri yalnızca bulut tabanlı çalışıyor. 

 

SAP Danışmanlığı Nedir?

 

Şirketler SAP yazılımını satın aldıktan sonra bu yazılımların ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamasını isterler. Bu noktada SAP danışmanları devreye girer. Şirketlerin süreçlerini anlamak ve analiz etmek, eksik veya hatalı olan noktaları tespit etmek, global standartları da göz önünde bulundurarak şirketlerin doğru süreçleri kullanmasını sağlamak, mevcut SAP yazılımının ihtiyaçları karşılamadığı noktaları belirleyerek yapılması gereken geliştirmeleri belirlemek, şirketin SAP geçişini yöneterek sağlıklı bir şekilde bu geçişin yapılmasını sağlamak, şirketlerdeki kullanıcılara eğitim vermek ve proje ile ilgili şirketlere destek vermek SAP danışmanlarının görevleri arasındadır. 
SAP danışmanları da modül bazlı ayrılır. Örnek olarak, HR danışmanı, FI danışmanı, CO danışmanı veya BI danışmanı gibi modül bazlı uzmanlaşma söz konusudur. Bunun yanında danışmanlar tecrübe ve bilgi birikimlerine göre üç sınıfta değerlendirilir. Bu sınıflar giriş seviyesinde olan junior danışman, birçok işi tek başına yapabilecek seviyede olan medium danışman ve belli bir konuda uzmanlaşmanın yanında kendisine bağlı ekibi de yönetecek seviyede olan senior danışman seviyeleridir. 


SAP Nedir? 

SAP uygulamaları iş dünyasında gittikçe artan rekabet koşullarında yöneticilerin en doğru kararları almasını sağlamakla birlikte genel olarak şirketlerin iş süreçlerinde uluslararası standartları yakalamasını sağlıyor. Aynı zamanda tüm süreçleri ve sistemleri bir araya toplayarak ihtiyaçları daha kolay anlayıp hızlı çözümler üretmeye yardımcı oluyor. Bunu yaparken de çok fazla teknik elemana ihtiyaç duyulmuyor ve birçok operasyonel maliyeti minimuma indiriyor. Sistemin faaliyete geçmesinin ardından iş birimleri aynı dili konuşmaya başladığından şirket içinde uyum artıyor, ortaya konan işin kalitesi yükseliyor ve tüm bunlar kurumun karlılığına yansıyor. Ayrıca, SAP uygulamalarını kullanmak şirketlerin piyasa değerlerine olumlu katkı yapıyor. 

SAP Modülleri

1. SAP ERP Ana Modül Uygulamaları
1.a. Finansal Uygulamalar 
Finansal uygulamalar bir şirketin finans ve muhasebe süreçlerini yönetebileceği yapıları barındırır. FI (finansal muhasebe), CO (maliyet muhasebesi), IM (yatırım yönetimi), FM (fon yönetimi), TR (maliye), EC (kurumsal kontrol)  ve RE modülü (kira ve gayrimenkul yönetimi) gibi SAP modülleri finansal uygulamalar içerisinde yer alır.  
1.b. Lojistik Uygulamalar
Şirketin operasyonel süreçlerinin takip edildiği yapıları operasyonel uygulamalar içerisinde ele alabiliriz. SD (satış ve dağıtım), MM (malzeme yönetimi), PP (üretim planlama), WM (depo yönetimi), PM (bakım onarım), SM (servis yönetimi), PS (proje sistemleri) ve QM (kalite yönetimi) SAP’de operasyonel süreçlerin takip edildiği modüllerdir.
1.c. İnsan Kaynakları Uygulamaları
Bir şirketin tüm insan kaynakları süreçlerini yönetmek için kullanılan uygulamalardır. Çalışanların performansının, hedeflerinin, bordrosunun, özlük haklarının, kariyer gelişimlerinin, işe alım süreçlerinin ve eğitim süreçlerinin takip edildiği birçok fonksiyona sahiptir. Son yıllarda SAP’nin bulut tabanlı insan kaynakları çözümü SuccessFactors yetenekleri, kullanım kolaylığı, mobil uyumlu olması ve global standartları kendi kütüphanesinde barındırması gibi avantajları sayesinde hem dünya çapında hem de Türkiye’de Pazar payını hızla artırmaktadır. 

 

SAP’nin yol haritasına bakacak olursak 1974 yılında daha çok üretim alanına odaklanıldığını görüyoruz. 1980’li yıllarda SAP’nin R2 versiyonu ile birlikte birçok modülün geliştirildiğini ve 1990’lı yıllarda R3 versiyonuna geçildiğini görüyoruz. 2015’ten beri S/4HANA teknolojisiyle birlikte HANA alt yapısıyla çalışan ürünlerin ön plana çıktığını görüyoruz.

 

SAP HANA Nedir?

SAP 

Günümüz itibarıyla SAP’nin 1800’den fazla ürünü bulunuyor. Bu ürünlerin hepsi HANA platformuna entegre olabiliyor. Son yıllarda ortaya çıkan bulut, büyük veri ve mobilite gibi kavramlara paralel olarak SAP de bulut tabanlı ürünlere odaklanmaya başladı. Hatta SuccessFactors, Ariba, Hybris, Concur ve Fieldglass gibi SAP ürünleri yalnızca bulut tabanlı çalışıyor. 

 

SAP Danışmanlığı Nedir?

Bu makalede kısaca SAP’nin ne olduğu, SAP modülleri, SAP’nin yıllar içindeki gelişimi, yeni gelişen SAP teknolojileri ve SAP danışmanlığı gibi konuları ele alarak özellikle SAP konusunu merak edenlerin ve yeni başlayanların bilgi sahibi olmalarını amaçladım. SAP alanında detaylı bilgi için “SAP Muhabbetleri” podcast serisini dinleyebilirsiniz. 

 

SEKTÖREL UYGULAMALAR

Sağlık Yazılımları

Sağlık sektörüne özel ya da sağlık sektörünü hedefleyen mobil uygulamalar günümüzde mobil cihaz kullanıcıları tarafından büyük ilgi görmektedir. Sağlık bireylerin asla ikinci plana atamadıkları bir sektör ve büyük bir ihtiyaçtır.

Eğitim Yazılımları

Eğitim sektörüne yönelik büyük bir tecrübeye sahibiz. Bu alanda birçok projeye imza attık ve birçok kurum ile çalışma fırsatı yakaladık.

Finans / Muhasebe Yazılımları

Tüm kurumların olmazsa olmazı finans ve muhasebesel yazılımlardır. İnteraktif Yazılım olarak firmaların finans departmanlarına özel yazılımlar geliştiriyoruz.

Lojistik / Ulaşım Yazılımları

Lojistik ve ulaşım firmalarında işlemler büyük bir titizlik ve sıralı işlem gerektirir. Teklif oluşturma ile başlayan süreç müşteri kaydı açma, işlemlerini girme ve cari kartlarını oluşturma gibi birçok konuyu içinde kapsar.

interaktif
Stok Yönetim Yazılımları

Hizmet vermeye başladığımız 2006 yılından günümüze geçen sürede görüşme sağladığımız KOBİ ya da KOBİ+ segmentinde ki kurumların hemen hemen hepsinde en önemli yazılım isteği ‘STOK TAKİP ve YÖNETİMİ’ yazılımıdır.

Personel Takip Yazılımları

Personel takip yazılımları ya da diğer adıyla personel performans yönetim (takip) yazılımları bir CRM yazılımı olarak firmamız tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

Satış ve Pazarlama Yazılımları

Bir CRM modülü olan ‘Satış ve Pazarlama Yazılımları’ şirketinizin satış ve pazarlama departmanlarının ya da personelinizin tüm satış ve pazarlama fonksiyonlarını kapsayan yazılımlardır.

Sanayi ve Teknoloji Yazılımları

Sanayi sektörüne özel makine bazlı ya da ihtiyaç bazlı teknolojiyi kullanabileceğiniz elektronik yazılımlar geliştirebilmekteyiz.

HEMEN TEKLİF AL

YAZILIM TEKNOLOJİLERİMİZ

İnteraktif yazılım olarak 2006 yılından günümüze başta web yazılım projeleri olmak üzere, mobil uygulamalar (iOS ve Android), TV uygulamaları, CRM – ERP –SAP yazılımları, sektörel bazlı yazılımlar, E-Ticaret yazılımları ve özel proje yazılımları gerçekleştirmekteyiz. Firmamızın birçok kategoride yüzlerce başarılı projesi bulunmaktadır. Sizlerde bu projelerden biri olmak için bize teklif için başvurabilir ve kısa sürede yazılım projenizi hayata geçirebilirsiniz.


Mobil application yazılım ve geliştirme firması denildiği vakit ülkemizde akla gelen ilk kurumlardan biri olan İnteraktif Yazılım olarak, tüm mobil projelerinizi başarılı olarak hayata geçirmeye profesyonel ve deneyimli ekibimiz ile adayız. Kim bilir belki de dünyayı kasıp kavuracak, yatırımlara göz kırpacak sırada ki yeni mobil uygulama projesi sizinkidir.

İnteraktif Yazılım